تبلیغات
فرنــدشیــپ کلـــــــاب - رکوردها
اینجا جاییه که رکوردامو میزنم
چون وبم تازست کم رکورد دارم

اولین وبی که رارای کریستالی رو گزاشت
اولین وبی که مدل جدید رریتی کریستالی گذاشت
اولین وبی که عوض شدن جای سانست و توایلایت و گذاشت
اولین وبی که مسابقه استعداد یابیو گذاشت
اولین وبی که عکس های متحرک فلافی پوف و درپیوگذاشت
و..........